Please log in or register to like posts.
 1. MAKUMBI

FROM MUNUNGA

ISENI MUNDAPWE AMALWELE AYALE KANA-LEKA NA PAMO NGA YA:

 1. UBUSHILU
 2. UBUFYASHI
 3. ISHUKO
 4. CHIPUMPUTU
 5. AMOLU
 6. SUGAR
 7. INDILA
 8. ICHILANDU SHI
 9. AKASELE
 10. AKASWENDE
 11. AKAFIFI
 12. BOLA-BOLA
 13. AKALIMI
 14. TUMUKOLWE
 15. AKACILA
 16. UKULONDOLA IFIPE
 17. BUSINESS

NAYAMBI FYE NGA MULE FWAYA UKU TUMONA KWISA PA CHIWEMPALA MAKETI, MUKOPA ROAD

PHONE NUMBER: 0963 665788, 0974 025162

Comments

0 comments